Home Uncategorized Cilët punëtorë do t’i marrin nga 50 dhe 100 euro për tre...

Cilët punëtorë do t’i marrin nga 50 dhe 100 euro për tre muaj, sipas Pakos së Ringjalljes Ekonomike – tregon Ministri Murati

468
0

Ministri i Financave Hekuran Murati ka thënë se masat në kuadër të Pakos së Ringjalljes Ekonomike kanë pasur sukses relativisht të mirë por që synojnë ta shtrijnë edhe më tutje.

Murati në një konferencë për medie ka treguar se, deri më tani janë pranuar 2,500 aplikime për tri nën masat e kësaj pike.

“Masa 1.1 në kuadër të Pakos së Ringjalljes Ekonomike ka të bëjë me rikthimin në punë të atyre që kanë humbur vendin e punës gjatë kohës së pandemisë, masa 1.2 ka të bëjë me formalizimin e punëtorëve dhe mbështetjen e punëtorëve të rinj duke ua paguar 10 % të pagës, si dhe masa 1.3 ka të bëjë me mbështetjen e punësimit të grave.

Që nga lansimi i këtyre masave numri i aplikimeve ka arritur në 2500 për të trija masat – për masën 1.1 kemi pasë 400 aplikime, për masën 1.2 800 aplikime dhe për masën 1.3 rreth 1300 aplikime.

Suksesi ka qenë relativisht i mirë, por synimi jonë është që ta shtrijmë edhe më tutje formalizimin, pra të jemi më agresivë në fushatën e formalizimit të punës – puna e deklaruar të bëhet normë në vendin tonë dhe punëtorët të pajisen me kontrata të punës. Ky është edhe synimi jonë dhe prioriteti jonë si qeveri”.

“Për ta arritur këtë synim sa më shpejt dhe sa më lehtë ne kemi paraparë këto masa, megjithatë konsiderojmë se vetëdijësimi ende nuk ka arritur nivelin e duhur, pra që të kemi vetëdijësim nga ana e punëdhënësit dhe punëtorit që puna duhet të jetë e deklaruar dhe të formalizohet.

Kjo na ndihmon neve si shtet që të kemi statistika më të mira, na ndihmon që të dimë se ku duhet të ndihmojmë, i ndihmon të punësuarit për shkak që mund të kenë qasje në financim dhe gjithashtu edhe punëdhënësve sepse pagat që i paguajnë për punëtorët e deklaruar mund t’i llogarisin si shpenzime të zbritshme në kuadër të të ardhurave që i deklarojnë në ATK”.

Murati, në një konferencë për media, ka thënë se kanë paraparë zgjerimin e këtyre tri masave.

“Fillimisht mbështetja ka qenë vetëm për punëdhënësin në mënyrë që ata të nxiten të punësojnë staf të ri, të formalizojnë punëtorët ekzistues dhe të punësojnë më shumë gra.

Zgjerimi ka të bëjë me shtrirjen e mbështetjes edhe te të punësuarit e deklaruar. Bëhet fjale për të gjithë të punësuarit e deklaruar nga data 1 korrik e tutje – që janë deklaruar nga punëdhënësi në njërën nga këto masa.

Duam të sigurohemi që të ketë nxitje edhe nga ana e të punësuarve që të ketë presion te punëdhënësi për deklarim dhe nënshkrim të kontratës, sepse kemi parë që ofrimi i mbështetjes të deritanishme nuk ka nxitur ndonjë reagim te punëtorët”.

“Të gjithë ata që kanë humbur vendin e punës në kohë të pandemisë dhe që janë punësuar nga data 1 korrik e tutje do të ketë mbështetje në vlerë prej 100 eurosh për tre muaj radhazi. Për të gjithë të punësuarit e ri mbështetja do të jetë tri muaj nga 50 euro”.

Ministri i Financave ka treguar se është dizajnuar edhe një aplikacion në ATK përmes të cilit vërtetohet se kush kualifikohet sipas masës 1.1, kurse për ata që kualifikohen të përfitojnë nga masat 1.2 edhe 1.3 mjafton që punëdhënësi t’i deklarojë dhe të kenë kontrata të nënshkruara.

“Jemi munduar të ofrojmë shabllone të kontratave të cilat do të vihen në dispozicion në uebsajt edhe nëpër zyrat rajonale të punësimit në mënyrë që të gjithë të punësuarit të kenë mundësi që të shkojnë ta marrin një kopje dhe ta dërgojnë te punëdhënësi duke kërkuar që të nënshkruhet.

Synimi jonë është që deri në fund të vitit të gjithë punëtorët të pajisen me këto kontrata, derisa nuk e përjashtojmë mundësinë që punëdhënësi dhe punëtori të dizajnojnë kontrata të tjera. E kemi bërë sa më të lehtë duke marrë parasysh që shumica e bizneseve të vogla nuk i kanë kapacitetet juridike dhe ligjore që të draftojnë kontrata vetë”.

Murati ka thënë se për t’u siguruar se do të implementohen këto masa do të rekrutohen edhe 100 persona në Administratën Tatimore të Kosovës.

“Duhet të sigurohemi që çdo punëtor duhet të deklarohet dhe ta ketë kontratën. Fillimisht do të ofrohet mbështetja për ata që duan të deklarohen vullnetarisht dhe që nga mesi i muajit tetor, kur përfundon afati i deklarimit vullnetar, do të fillojë fushata për ndëshkime”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here