Home Uncategorized Shtëpia e dy vëllezërve, njëri punon në Gjermani, tjetri në Kosovë

Shtëpia e dy vëllezërve, njëri punon në Gjermani, tjetri në Kosovë

271
0

Shtëpia e dy vëll ezërve, njëri punon në Gje rmani, tjetri në Kosovë Në rrjetet sociale është bë hit i vërtetë fot ografia e shtëpisë së përbashkët e dy vëllezërve, e ndarë në dy pjesë. Njëri prej vëllezërve është gurbet qar, e tjetri jeton këtu. Çka mendo ni, cila pjesë e shtëpisë cilit vëlla i takon?

Shtëpia e dy vëllezërve, njëri punon në Gjermani, tjetri në Kosovë

Në rrjetet soc iale është bë hit i vërtetë fotografia e shtëpisë së përb ashkët e dy vëllezërve, e ndarë në dy pjesë.

Njëri prej vëlle zërve është gurbetqar, e tjetri jeton këtu.

Çka mendoni, cila pjesë e shtëpisë cilit vëlla i takon?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here