Home Uncategorized Në muajin shtator do të ndodhë një gjë e bukur dhe e...

Në muajin shtator do të ndodhë një gjë e bukur dhe e rrallë me shqiptarët, e gjithë Amerika do shoh vlerat e shqiptarëve!

172
0

Kom uniteti Shq iptaro-Amer ikan në Waterbury, Connecticut ka njo ftuar se edhe këtë vit do të realizoje festivalin e kulturës shqiptare.

Ky aktivitet i cili këtë vit feston 15 vjetorin e tij do të mbahet në datat 25 dhe 26 shtator.

Gjatë këtyre viteve kanë qene pjesë e këtij manifestimi kulturor shqiptar më shumë se 5 mijë pjesëmarrës.

Festi vali ka qene një model për bashki min e komunitetit dhe kre mtimin e vlerave, kulturës traditave dhe rrënjëve shqiptare nëpër mjet muzikës dhe gatimeve tradic ionale.

Organizatoret në një njoftim publik kanë sqaruar se Festivali këtë vit do të organizohet konform masave të për ndalimin e COVID-19, duke i ftuar pjesëmarrësit të respektojnë çdo udhëzim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here